Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000): Body Count Breakdown

Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000): Body Count by luvmetender009 [CHARACTER KILLS] Jade Fox (Cheng Pei Pei) – 2 Luo Xiao Hu (Chen Chang) – 2 Li Mu Bai (Chow Yun Fat) – 1 Jen Yu (Zhang Ziyi) – 1 [CORPSE BREAKDOWN] Duel – 1 -Jade Fox kills Prefect Cai Qiu Desert Raid – 3 -Xiao … Read moreCrouching Tiger, Hidden Dragon (2000): Body Count Breakdown