Dai si gin [Breaking News] (2004) Bodycount Breakdown

Dai si gin [Breaking News] (2004) Body Count by luvmetender009 [CHARACTER KILLS] Inspector Cheung (Nick Cheung) – 1 Yuen (Richie Jen) – 1 Chung (Li Hai Tao) – 2 [CORPSE BREAKDOWN] Gang War – 5 -Chung shoots 2 cops -Cop driving police van shot (seen a distance away) -Yuen shoots 1 cop -Thugs shoots 1 … Read moreDai si gin [Breaking News] (2004) Bodycount Breakdown