Xin xian he shen zhen [The Magic Crane] (1993) Body Count

Xin xian he shen zhen [The Magic Crane] (1993) Body Count Breakdown by luvmetender009 [CHARACTER KILLS] Pak Wan-Fai (Anita Mui) – 1 General Tsao Hung (Tielin Zhang) – 24 [CORPSE BREAKDOWN] The Vampires Attack – 8 -8 warriors killed by vampire bats Tsao Hung Appears – 2 -Tsao decapitates 2 warriors Cliff – 1 -Lam … Read moreXin xian he shen zhen [The Magic Crane] (1993) Body Count