Vengeance! Bao Chou (1970) Bodycount Breakdown

Vengeance! Bao Chou (1970) Bodycount Breakdown by Jawsunleashed [CHARACTER KILLS] Kuan Hsiao Lou (David Chiang) 33 Kuan Yu-Lou (Ti Lung) 11 [CORPSE BREAKDOWN] Assasination – 12 -Kuan Yu-Lou kills 11 thugs -Kuan Yu-Lou succombs from his wounds Kuan Lou returns – 3 -Kuan Lou stabs a man in his bed -Hua’s sister is killed by … Read moreVengeance! Bao Chou (1970) Bodycount Breakdown