Vanishing Son II (1994) Bodycount Breakdown

Vanishing Son II (1994) Body Count Breakdown by gregglop09 [CHARACTER KILLS] Jian-Wa Chang (Russell Wong): 1 Wago Chang (Chi Moui Lo): 3 Fu Qua (Marcus Chong): 2 Hung (Dustin Nyguen): 1 [CORPSE BREAKDOWN] Resturaunt: 2 -Fu shoots 2 Triads Boat: 1 -Hung shoots Jeff with a sniper rifle Final Showdown: 14 -Wa shoots a deputy … Read moreVanishing Son II (1994) Bodycount Breakdown