Sha shou hu die meng [My Heart Is That Eternal Rose] (1989): Body Count

Sha shou hu die meng [My Heart Is That Eternal Rose] (1989): Body Count by luvmetender009 [CHARACTER KILLS] Rick Ma (Kenny Bee) – 22 Cheung (Tony Leung Chiu Wai) – 4 Lai Liu (Gordon Liu) – 1 Inspector Tang (Ng Man Tat) – 1 Lap (Joey Wang) – 1 [CORPSE BREAKDOWN] Shop – 2 -Tang … Read moreSha shou hu die meng [My Heart Is That Eternal Rose] (1989): Body Count