Se diu ying hung ji dung sing sai jau [The Eagle Shooting Heroes] (1993) Body Count

Se diu ying hung ji dung sing sai jau [The Eagle Shooting Heroes] (1993) Body Count Breakdown by luvmetender009 [CHARACTER KILLS] HuangYao-shih (Leslie Cheung) – 12 Huang’s Sweetheart (Joey Wang) – 10 Imperial Master (Maggie Cheung) – 12 Ou-yang Feng (Tony Leung Chiu Wai) – 9 Tuan Wang-yeh (Tony Leung Ka Fai) – 6 Chou … Read moreSe diu ying hung ji dung sing sai jau [The Eagle Shooting Heroes] (1993) Body Count