Zatoichi’s Flashing Sword killcount

Zatôichi’s Flashing Sword (1964) a.k.a. Zatoichi 7 a.k.a. Zatôichi abare tako

Zatoichi_7_-_Zatoichi's_Flashing_Sword

Starring Shintarô Katsu

Watch video:

Katsu kills 58

Discuss

Zatôichi’s Flashing Sword rights held by Daiei Motion Picture Company and Daiei Studios.