Xin du bi dao a.k.a New One-Armed Swordsman (1971) Bodycount Breakdown

Xin du bi dao a.k.a New One-Armed Swordsman (1971) bodycount breakdown by Jawsunleashed [CHARACTER KILLS] Lei Li (David Chiang) 148 Feng Chun-Chieh (Ti Lung) 10 Master Long (Ku Feng) 2 [CORPSE BREAKDOWN] Opening credits 14 -Lei Li kills 14 thugs Aftermath 41 -Lei Li kills 21 thugs -20 bodies seen Losing his arm 2 -Master … Read moreXin du bi dao a.k.a New One-Armed Swordsman (1971) Bodycount Breakdown